nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

 

Oznam

Oznamujeme všetkým deťom i rodičom,

že na letné tábory bude možné prihlasovať deti až od 2.mája 2017.

 

1.turnus: 10.7. – 14.7.2017 …………………..Indiánske leto

2.turnus: 17.7. – 21.7.2017 …………………..Krajina čarodejníkov

3.turnus: 31.7. – 3.8. 2017 ………………….Pobytový tábor – Vojenská misia + 1 deň v CVČ / 4.8.2017 /

 —————————————————————————————————————————-

 OZNAMUJEME všetkým členom záujmových útvarov, ktorí navštevujú krúžky v CVČ Holíč

 

 • že je treba uhradiť poplatok na druhý polrok šk.roku 2016/2017

 • školné je možné uhradiť priamo v CVČ Holíč denne od 9,00 – 17,00 hod., alebo prevodom

  na účet  SK7702000000002689782856 , treba uviesť

        meno a priezvisko , názov krúžku

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná do 5. februára 2017

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nemáte záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ

 • školné: deti do 15 rokov  – 10 €  / polrok

 •                  deti 15 -18 rokov – 15 €  / polrok

 •                  dospelí 18 – 30 rokov   – 40 € / polrok

 

———————————————————————————————————————-

 • prihlášky do krúžkov na nový školský rok 2016/2017 si deti môžu dávať už aj cez prázdniny ( väčšina z nich zostáva )

 • poplatky za krúžok zostávajú nezmenené : 2 €/mes. ( 20 €/ročne )    alebo Vzdelávací poukaz – úhrady je možné uhrádzať v hotovosti,  aj  cez účet   SK7702000000002689782856

  do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, krúžok

 • nová ponuka krúžkov, ako aj predbežný rozvrh sú už uvedené v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

———————————————————————————————————————————

 • Materské centrum Žubrienky pozor zmena každý pondelok a streda od 9,00 – 11,30 hod.

 • Bližšie informácie ohľadom krúžkov poskytujeme telefonicky 034/668 50 36 v čase

  od 8,00 – 15,30 hod. / na e-mail nemusíme odpovedať hneď /

———————————————————————————————————————————

 • Termíny, kedy cvičíme v CVČ  Či-kung na r.2017

   30.1.2017

  13.2.2017

  20.3.2017

  10.4.2017

        22.5.2017

        12.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress