nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

UPOZORNENIE

Oznamujeme rodičom , že môžu uhrádzať poplatky za záujmové činnosti  – osobne v pokladni CVČ alebo úhradou priamo na účet CVČ:

 IBAN:   SK7702000000002689782856

 

 • poplatky za krúžok zostávajú nezmenené :

 •   10€/polrok

 •   20 €/ročne

 •  alebo Vzdelávací poukaz

 •  úhrady je možné uhrádzať v hotovosti,  aj  cez účet   SK7702000000002689782856

  do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, krúžok

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

———————————————————————————————————————————

 • Materské centrum Žubrienky každý pondelok a streda od 9,00 – 11,30 hod.

 • Bližšie informácie ohľadom záujmových činností  poskytujeme telefonicky 034/668 50 36

  v čase   od 8,00 – 15,30 hod. / na e-mail nemusíme odpovedať hneď /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress