nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

Bližšie informácie ohľadom záujmových činností poskytujeme telefonicky na čísle 034/668 50 36, alebo mailom na cvc@holic.sk v čase od 8,00 – 16,30 hod. / v auguste od 8,00 do 16,00 hod.

 • Bližšie informácie ohľadom poplatkov nájdete v sekcii Oznamy pre rodičov

 • Materské centrum -herňa v pondelok 23.9. 2019.

        Materské centrum – aktivity , prihlasovanie na stredu 25.9. 2019

        cez mail:  cvc.holic1@gmail.com najneskôr do 12,00 hod       

        pondelok 23.9.2019.

        Na aktivity je počet obmedzený, účasť na aktivite vám bude

        oznámený.

 

 

 

Prihlasovanie do krúžkov v plnom prúde! Prihlášku nájdete na našej stránke www.cvcholic.sk,v sekcii prihlášky, vyplnenú ju prineste osobne do CVČ – najlepšie do piatka 13.9.2019! Tak neváhaj, vyber si krúžok a príď!

 

Krúžok baletiek/baletná prípravka sa úspešne prezentoval aj na Tereziánskych slávnostiach v júni tohto roku a my sme sa tešili z prvých milých vystúpení. Tento školský rok budeme s radosťou v nácviku krásnych choreografií pokračovať. Tešíme sa na malé šikovné baletky!

 

Pozri na ďalšiu ponuku krúžkov! Príď sa do CVČ zabávať a naučiť sa niečo nové!!! Dávame na známosť, že zabaviť sa a naučíť sa veľa nového, rozvíjať svoje rečnícke nadanie a talent môžete na krúžku DIVADIELKOVINY.

 

 

 

 

POZOR! Materské centrum trocha inak! MC – Herňa, každý pondelok budú pre deti pripravené preliezky, šmykľavka, balančný chodník, zaujímavé hračky…Začiatok je 16.9.2019 od 9.00 – 11.00! Herňa bude otvorená aj 18.9.2019. Pripravovanou zmenou je MC – AKTIVITY, ktoré budeme realizovať v stredy podľa vopred pripraveného rozvrhu. Na aktivity je potrebné sa prihlasovať mailom cvc.holic1@gmail.com! Tešíme sa na Vás i Vašich drobcov!

 

         

 

 Či kung: 

23.9.2019

21.10.2019

11.11.2019

9.12.2019

Oznamujeme všetkým deťom i rodičom

 • Od šk.roku 2019/2020 sa v súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov    40 € / polrok

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

V školskom roku 2019/2020 už prebieha zápis do krúžkov od 26.8.2019.

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je už spoplatnený.

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36  alebo  na adrese   cvc@holic.sk

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress