nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

ROZPRÁVKAR – najviac hlasov/ lajkov verejnosti získala POVESŤ O ŠKRIATKOVI VALENTÍNOVI, ktorú nám zaslal Dušan Ivan. Hlas poroty získala Tea Reháková za svoju povesť O DVOCH BRATOCH. Víťazom gratulujeme a želáme veľa tvorivých námetov!

 

 

Ahojte naši Cévečkari 🙂

Aj tento rok budeme pre vás pripravovať a vymýšľať rôzne zaujímavé aktivity a zabávať Vás / Fb stránka Cévečka/. V rámci krúžkovej činnosti tiež zasielame pre deti úlohy na emaily. Dúfame, že nám situácia umožní sa čoskoro stretávať aj v našom krásnom a útulnom prostredí .

Vážení rodičia!

Na mailove adresy uvedené na prihláškach detí na krúžkovú činnosť

v CVČ posielame drobné úlohy, videonávody

a iné voľnočasové aktivity. Chceme Vás požiadať o kontrolu

Vašich mailových schránok a prípadnú reakciu, 

aby sme vedeli, či boli maily od CVČ doručené.

                                                                                                                                             Ďakujeme! Tím CVČ

 

 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17705.pdf a zriaďovateľa CVČ Mesta Holíč je s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania prerušená prevádzka centier voľného času.

Krúžková činnosť bude zabezpečovaná dištančnou formou – my si pre Vás intenzívne pripravujeme voľnočasové námety na trávenie spoločných chvíľ pri tvorbe rôznych výrobkov, maľovaní, fotografovaní, prípadne pohybových tréningov…Budeme sa zameriavať na tvorenie najmä z materiálov dostupných v domácnosti, prípadne takých, ktoré si môžeme nazbierať pri zdravotných prechádzkach. Sme rady, že ste nám prejavili svoju náklonnosť, veríme, že si voľný čas užijeme aj takouto formou a budeme sa tešiť na Vaše krásne výtvory a veselé videá.

 

–  V súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov      X -XII    24 €  ,  I -VI   48 € 

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.

 • Poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 23.9.2020. Po tomto termíne sú poukazy neplatné! 

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36,  FB: cévéčko Holíč alebo  na adrese   cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress