nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

 V pondelok 9.12.2019  Či-kung.  

V pondelok  16.12.2019  – Joga.

Ďakujeme za pochopenie!

 

MC – Herňa, každý pondelok od 9.00 – 11.00! Pre deti sú pripravené preliezky, šmykľavka, balančný chodník, zaujímavé hračky…   MC – AKTIVITY  v stredy podľa vopred pripraveného rozvrhu. Na aktivity je potrebné sa prihlasovať mailom cvc.holic1@gmail.com  najneskôr do 12,00 hod  ( pondelok) .  Na aktivity je počet obmedzený, účasť na aktivite vám bude oznámený.

Tešíme sa na Vás i Vašich drobcov!

 

          

 FOTOSÚŤAŽ – „Takto to vidím JA“…každý z nás sa pozerá na svet svojim pohľadom a vieme, že vnímame svoje okolie rôzne …nás zaujíma, ako to vidíte cez hľadáčik fotoaparátu práve VY…téma je široká, nie je obmedzená jedným zameraním, takže môžeš vybrať fotky práve také, aké najradšej robíš TY…a či už pošleš vo farbe, alebo v čiernobielom prevedení je zasa len na Tebe! Tak si prečítaj propozície a popátraj vo svojom archíve, alebo sa vydaj na vychádzku za svojím fotoobjektom 🙂 Tešíme sa na Vaše fotoobjavy!!!

Bližšie informácie ohľadom záujmových činností poskytujeme telefonicky na čísle 034/668 50 36, alebo mailom na cvc@holic.sk v čase od 8,00 – 16,30 hod. / v auguste od 8,00 do 16,00 hod.

 • Bližšie informácie ohľadom poplatkov nájdete v sekcii Oznamy pre rodičov

Prihlasovanie do krúžkov v plnom prúde! Prihlášku nájdete na našej stránke www.cvcholic.sk,v sekcii prihlášky, vyplnenú ju prineste osobne do CVČ . Tak neváhaj, vyber si krúžok a príď!

 

Krúžok baletiek/baletná prípravka sa úspešne prezentoval aj na Tereziánskych slávnostiach v júni tohto roku a my sme sa tešili z prvých milých vystúpení. Tento školský rok budeme s radosťou v nácviku krásnych choreografií pokračovať. Tešíme sa na malé šikovné baletky!

 

Pozri na ďalšiu ponuku krúžkov! Príď sa do CVČ zabávať a naučiť sa niečo nové!!! Dávame na známosť, že zabaviť sa a naučíť sa veľa nového, rozvíjať svoje rečnícke nadanie a talent môžete na krúžku DIVADIELKOVINY.

 

 

 

 

 

         

 

 Či kung:

9.12.2019

Oznamujeme všetkým deťom i rodičom

 • Od šk.roku 2019/2020 sa v súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov    40 € / polrok

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

V školskom roku 2019/2020 už prebieha zápis do krúžkov od 26.8.2019.

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je už spoplatnený.

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36  alebo  na adrese   cvc@holic.sk

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress