nastavenie pohybu pozadia

 

Kontakt:

Centrum voľného času
Kollárova 21
908 51 Holíč

tel.: +421 34 668 5036
e-mail: cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com

IČO: 42160391
DIČ: 2022941602