nastavenie pohybu pozadia

 

Kontakt:

Centrum voľného času
Kollárova 21
908 51 Holíč

tel.: +421 34 668 5036
e-mail: cvc@holic.sk

IČO: 42160391
DIČ: 2022941602

 

Poverená riaditeľka: Mgr. Cintulová Zdenka

 

Vychovávateľky:

Jaroslava Ralbovská

Mgr. Andrea Vaňková

 

Dobrovoľní pracovníci s deťmi:

Mgr. Lucie Lovecká

Jozef Kuruc

Olin Vitásek

Ing. Michal Karas,  Bc. Ondrej Hojsík

Mgr. Marek Šefčík, Ing. Ivan Horák

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress