nastavenie pohybu pozadia

 

Oznam pre rodičov

Táborové pobyty:

 

  • Upozorňujeme rodičov , že k prihláškam detí na táborové aktivity potrebujeme prefotený  preukaz poistenca ( dieťaťa) a taktiež písomné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (tesne pred nástupom  na tábor).

 

  • Rodičia sú taktiež povinní upozorniť vychovávateľky CVČ na prípadné alergické reakcie dieťaťa, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas táborového pobytu ( aj alergie na chlad, na slnko, na jedlo, na kvitnúcu trávu, na poštípanie atď.)

 

  • Rodičia majú taktiež povinnosť oznámiť skutočnosť, ak  má dieťa diagnostikovaný syndróm ADD, ADHD ( čo však nie je prekážkou prijatia dieťaťa na táborový pobyt).

 

  •  Odporúčame rodičom, aby nedávali deťom do prímestského tábora cenné veci ( napr. mobil, tablet, šperky…) za stratu týchto vecí nezodpovedáme.
© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress