nastavenie pohybu pozadia

Oznamy pre rodičov

 

Oznam

Oznamujeme všetkým deťom i rodičom

 

 • školné za polrok – rok je možné uhradiť priamo v CVČ Holíč denne od 9,00 – 17,00 hod., alebo prevodom na účet  SK7702000000002689782856 , treba uviesť

        meno a priezvisko , názov krúžku

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy na začiatku školského roku

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ

 • školné: deti do 15 rokov  – 10 €  / polrok

 •                  deti 15 -18 rokov – 15 €  / polrok

 •                  dospelí 18 – 30 rokov   – 40 € / polrok

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

Oznamujeme všetkým rodičom i deťom, že na záujmové činnosti v šk.roku 2017/2018  prihlasujeme deti už koncom tohto šk.roku . Nakoľko je o niektoré krúžky veľký záujem, je možné podať si prihlášku už v júli 2017 a zabezpečiť si tak bezproblémový začiatok záujmovej činnosti už od septembra 2017.

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch sú vždy aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a poslať po deťoch  do CVČ už vypísané, alebo ich môžete prihlasovať osobne v CVČ na Kollárovej ul.21. Vždy je potrebný aj podpis zákonného zástupcu.

 •  Pri odovzdaní Vzdelávacieho poukazu do CVČ  majú deti jeden  krúžok po celý šk.rok  zdarma, každý ďalší krúžok je už spoplatnený. Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi , po prinesení potvrdenia  majú poplatky odpustené. Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36  alebo  na adrese   cvc@holic.sk

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress