nastavenie pohybu pozadia

Oznamy pre rodičov

 

Oznam

Oznamujeme všetkým deťom i rodičom

 

 • školné za polrok – rok alebo tábor CVČ je možné uhradiť priamo v CVČ Holíč denne od 9,00 – 16,30 hod., alebo prevodom na účet  SK7702000000002689782856 , treba uviesť

        meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy na začiatku školského roku

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ

 • školné:   deti do 15 rokov   20 €  / rok

 •                  študenti  15 -18 rokov   30 €  / rok

 •                  dospelí 18 – 30 rokov    40 € / polrok

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

V školskom roku 2018/2019 už prebieha zápis do krúžkov.

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch sú  aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je už spoplatnený. Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, po prinesení potvrdenia  majú poplatky odpustené. Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36  alebo  na adrese   cvc@holic.sk

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress