nastavenie pohybu pozadia

 

Odkaz deťom
Ozajstných kamarátov si nenájdeš za oknami svojej izby. Prídi do dobrého kolektívu a nakoľko väčšina krúžkov začína svoju činnosť už v septembri, zober si prihlášku už cez prázdniny! Veríme, že vzdialenosť k nám do CVČ nie je pre Teba prekážkou a vyberieš si z bohatej krúžkovej činnosti ten pravý, na ktorom sa zabavíš spolu s nami, naučíš sa niečo nové a tvorivé a tiež si oddýchneš. U nás sa neučí, u nás sa oddychuje a zabáva!

Odkaz rodičom

Vzdelávacím poukazom, ktorý deti dostanú v školách na začiatku šk. roku, je možné uhradiť poplatok za jeden krúžok na 10 mesiacov. Poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 21.9.2020.

 

Predbežná ponuka krúžkovej činnosti na šk.rok 2020/2021

                      

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress