nastavenie pohybu pozadia

 

PRIPRAVUJEME V NOVOM ŠK.ROKU  2017/2018

 

 

Ponuka pravidelnej záujmovej činnosti v šk.r. 2017 / 2018

 

Krúžky pre deti I. stupňa ZŠ:

 • Moderné tance
 • Baletky
 • Baletná príprava

 

 • Mladí konštruktéri
 • Lego inžinier
 • Počítačový krúžok

 

 • Jumping – trampolíny
 • Aikido – deti
 • Tvorivé dielne

 

 • Hudobné krúžky ( gitara, bicie, klávesy )
 • Spevácky krúžok a karaoke
 • Zábavné aktivity

 

 • Letecko-modelársky krúžok
 • Futbal
 • Futbalová škôlka

 

 • Šachový krúžok
 • Nápadníček
 • Doučovanie z matematiky

 

 Krúžky pre deti II. stupňa ZŠ  a stredoškolskú  mládež

 • Aikido pre mládež
 • Hudobný krúžok – bicie

 

 • Spevácky krúžok a karaoke
 • Počítačový krúžok

 

 • Hra na gitaru,
 • Hra na elektronické klávesy

 

 • Moderné tance
 • Tvorivé dielne

 

 • Mladí konštruktéri
 • Lego inžinier

 

 • Šachový krúžok
 • Nápadník
 • Doučovanie z matematiky

Ponuka  pre dospelých do 30 rokov :

 • Materské centrum „Žubrienky“
 • Aikido – dospelí do 30 r.
 • Lunárna joga
 • Či kung
 • Kurz PC – dospelí

 

Predbežný rozvrh týždennej činnosti CVČ šk.r.2017 / 2018

 

Pondelok

 • 8.00 – 10.00          príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 –  12,00         Materské centrum „Žubrienky“
 • 13.30 – 15.30        Nápadníček
 • 14,30 – 15,30         spoločenské tance – ZŠ
 • 15.30 – 16.30        Lego inžinier M
 • 16.30 – 17.30        Lego inžinier V
 • 15.30 – 18.00       Futbal
 • 18.00 – 20.00       Šachový krúžok
 • 18.30 – 21,00       Joga – dospelí
 • 18.30 – 21.00       Či kung ( 1x za mes.)

 

Utorok

 • 8.00 – 12.00        príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 – 10,00        Kurz PC …………… ?
 • 13.00 – 14,30      Karaoke  – 1
 • 14.00 – 15.00      Spoločenské tance – ZŠ
 • 14.30 – 17.30       Hudobné krúžky
 • 15,00 – 17,00       Letecko – modelársky krúžok
 • 15.30 – 16.30       Baletná prípravka
 • 15.30 – 18.00       Futbalová škôlka
 • 17,30 – 18,30      Aikido deti
 • 19.00 – 20.30     Aikido dospelí ………..?

 

Streda

 • 8.00 – 10.00      príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 – 12,00      Materské centrum „Žubrienky“
 • 13,00 – 14,00    PC deti – 1
 • 14.00 – 15,00    Jumping
 • 14.30 – 17.30     Hudobné krúžky
 • 15.00 – 17.30    Zábavné aktivity
 • 15,30 – 16.30    Baletky
 • 18,00 – 20,00   Šachový krúžok

 

Štvrtok

 • 9.00 – 11.30        príprava príležitostnej ZČ
 • 13,00 – 14.30     Karaoke  – 2
 • 14.00 – 15.00     Moderné tance
 • 14.30 – 17.30      Hudobné krúžky
 • 15,30 – 16.30      Lego inžinier M
 • 16.30 – 17.30      Lego inžinier V
 • 15,00 – 17,00      Letecko – modelársky krúžok
 • 15.00 – 18.00     Futbal
 • 18.00 – 20.00     Šachový krúžok
 • 17,30 – 18,30      Aikido deti
 • 19,00 – 20,30     Aikido dospelí

 

Piatok

 • 9,00 – 12,00      príprava príležitostnej ZČ
 • 13,00 – 15,00     PC – 2
 • 13,00 – 14.00    Doučovanie z matematiky
 • 14,00 – 17.00    Tvorivé dielne
 • 14,00 – 15.00    Mladí konštruktéri
 • 15,00 – 16.00    Tanečný krúžok R
 • 15.30 – 17.30     Futbalová škôlka

 

Sobota

 • 14,00 – 17,00    Letecko – modelársky krúžok ( podľa dohody)

 

 • Rozvrh hodín sa počas šk.roka viackrát upravuje, z dôvodu organizačnej i členskej zmeny krúžkových činností .
 • CVČ sa počas roka zapája i do aktivít, ktoré nie sú zahrnuté v Pláne práce na príslušný šk. rok, t.j. reagujeme aj na ponuky a výzvy, ktoré obdržíme aj počas roka.

 

Zápis do krúžkov denne od 10,00 do 16,00 hod. priamo v CVČ

Kontakt: 034/668 50 36
0911 226 359
e –mail : cvc@holic.sk
Sledujte nás : web stránky CVČ: www.cvcholic.sk

Odkaz deťom
Ozajstných kamarátov si nenájdeš za oknami svojej izby. Prídi do dobrého kolektívu a nakoľko väčšina krúžkov začína svoju činnosť už v septembri, zober si prihlášku už cez prázdniny! Veríme, že vzdialenosť k nám do CVČ nie je pre Teba prekážkou, že si vyberieš a zabavíš sa spolu s nami, naučíš sa niečo nové a tvorivé a tiež si oddýchneš. U nás sa neučí, u nás sa oddychuje a zabáva.

Samozrejme sme pre všetkých opäť nachystali veľa nových podujatí, súťaží a zaujímavé témy prímestských táborov / jarných , letných, jesenných aj zimných /. Všetci ste srdečne vítaní !!!

Odkaz rodičom

Vzdelávacím poukazom, ktorý deti dostanú v školách na začiatku nového šk. roku je možné zaplatiť poplatok za krúžky na
10 mesiacov. Nakoľko majú poukazy obmedzenú platnosť, treba ich odovzdať v CVČ ihneď po obdržaní v škole, najneskôr do 15. – 18.9.2017.
Tým sú rodičia oslobodení od poplatkov za jeden krúžok, ktorý si dieťa vyberie.

Vzdelávací poukaz umožní chodiť deťom do CVČ
10 mesiacov zdarma, len ho treba odovzdať v CVČ hneď po obdržaní v škole! Potom stráca platnosť.

 Vedúci krúžkov v šk.roku 2017/2018:

 

Ralbovská Jaroslava –

 • Futbal
 • Futbalová škôlka
 • Karaoke
 • Materské centrum Žubrienky
 • Počítačový krúžok
 • Zábavné aktivity
 • Nápadníček
 • Kurz PC -dospelí

Vaňková Andrea,Mgr –

 • Moderné tance
 • Baletky
 • Baletná prípravka
 • Mladí konštruktéri
 • Lego inžinier
 • Jumping – trampolíny
 • Spoločenské tance ZŠ
 • Tanečný krúžok R

Lovecká Lucie,Mgr –

 • Tvorivé dielne
 • Doučovanie z matematiky

Šablová Dagmar,Mgr –

 • Lunárna Joga
 • Aranžovanie

Kuruc Jozef –

 • Hudobné krúžky: hra na gitaru, bicie, el.klávesy,spev

Hojsík Ondrej,Bc –

 • Aikido deti

Vitásek Oldrich –

 • Letecko- modelársky krúžok

Šefčík Marek, Mgr –

 • Šachový krúžok

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress