nastavenie pohybu pozadia

 

Centrum voľného času  v Holíči

Zriaďovateľom Centra voľného času Holíč je od 1.9.1998 Mesto Holíč a právnu subjektivitu nadobudlo 1.januára 2010. Centrum  je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež aj dospelých s celoročnou prevádzkou. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť, tá prebieha počas celého školského roka podľa rozvrhu a aktuálnej ponuky záujmových útvarov. V CVČ každoročne pracuje priemerne 20 záujmových útvarov pod vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Centrum zabezpečuje aj príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečuje prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie a výlety. Okrem spolupráce so školami a školskými zariadeniami sa podieľa i pri zabezpečovaní a koordinovaní rôznych aktivít organizácií a občianskych združení pracujúcich s deťmi a mládežou v našom okolí.

 

Zamestnanci CVČ v školskom roku 2021/2022:

Mgr. Zdenka Cintulová

riaditeľka CVČ

 

Jaroslava Ralbovská

vychovávateľka CVČ

 

Externí a dobrovoľní pracovníci: 

Jozef Kuruc

Olin Vitásek

Ing. Michal Karas

Mgr. Marek Šefčík

Helena Jedličková

Kristína Bekešová

Klára  Vyskočová

 

V priestoroch CVČ môžete nájsť rôzne druhy cvičenia:  

JÓGA – Dagmar Šablová

MODERNÉ TANCE/CRES – Ingrid Papánková

 

 

 

 

 

 .sprava-ovvc-2015-16