nastavenie pohybu pozadia

 

 

 

  • Rozvrh hodín sa počas šk. roka viackrát upravuje z dôvodu organizačnej i členskej zmeny krúžkových činností.
  • CVČ sa zapája i do aktivít, ktoré nie sú zahrnuté v Pláne práce na príslušný šk. rok, t.j. reaguje aj na aktuálne ponuky a výzvy počas roka.

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress