nastavenie pohybu pozadia

 

Rozvrh týždennej činnosti CVČ šk.r. 2018 / 2019

 

Pondelok

8.00 – 10.00  príprava príležitostnej ZČ

9.00 –  12.00  Materské centrum „Žubrienky“

13.45 – 15.15  Karaoke

15.15 – 16.45  Futbalová škôlka

14.00 – 15.30  Tanečný krúžok

15.30 – 17.00  Moderné tance

 

Utorok

8.00 – 12.00     príprava príležitostnej ZČ

10.00  – 11.00  Kurz PC

12:30 – 13:30   Začínam fotiť

14.00 – 15.30   Tanec na trampolínach

14.30 – 17.30   Hudobné krúžky

15.00 – 17.00   Letecko – modelársky krúžok

15.15 – 16.45   Futbálek

15.30 – 16.30   Baletná prípravka

18.00 – 19.00   Aikido deti

19.30 – 21.00   Aikido dospelí

 

Streda

8.00 – 10.00     príprava príležitostnej ZČ

8.00 – 9.30       projekt Čarovná dielňa (september – november )     

8.30 – 9.30       Baletná prípravka

9.00 – 12.00     Materské centrum „Žubrienky“

13.00 – 14.30   PC deti

14.00 – 15.00   Divadelný krúžok

14.30 – 17.30   Hudobné krúžky

15.00 – 16.00   Zábavné aktivity

15.00 – 16.00   Baletky

16.30 – 17.30    Fit cvičenie pre ženy

18.00 – 20.00   Šachový krúžok

 

Štvrtok

9.00 – 11.30    príprava príležitostnej ZČ

13.30 – 14.30   Karaoke

14.00 – 15.30   Tanečný krúžok

14.30 – 16.30   Výtvarný krúžok

14.30 – 17.30   Hudobné krúžky

15.00 – 16.30   Futbálek

15.00 – 17.00   Fotenie hrou

15.30 – 17.00   Moderné tance

18.00 – 19.00   Aikido deti

19.30 – 21.00   Aikido dospelí

 

Piatok

10.00 – 14.00  Príprava príležitostnej činnosti

14.00 – 16.00    Divadelný krúžok

15.30 – 17.00   Výtvarný krúžok

16.00 – 17.00    Spoločenské tance – kurzy

15.15 – 16.45    Futbalová škôlka

 

Sobota

14,00 – 17,00    Letecko – modelársky krúžok ( podľa dohody)

 

  • Rozvrh hodín sa počas šk. roka viackrát upravuje z dôvodu organizačnej i členskej zmeny krúžkových činností.
  • CVČ sa zapája i do aktivít, ktoré nie sú zahrnuté v Pláne práce na príslušný šk. rok, t.j. reaguje aj na aktuálne ponuky a výzvy počas roka.

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress