nastavenie pohybu pozadia

 

Predbežný rozvrh týždennej činnosti CVČ šk.r.2017 / 2018

 

Pondelok

 • 8.00 – 10.00      príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 –  12,00     Materské centrum „Žubrienky“
 • 13.30 – 15.30     Nápadníček
 • 13.00 – 17.00      Tvorivé dielne
 • 13.00 – 17.00      Doučovanie z matematiky
 • 14.30 – 15.30     Mladí konštruktéri
 • 15.30 – 16.30     Lego inžinier M
 • 16.30 – 17.30     Lego inžinier L
 • 15.30 – 18.00     Futbal
 • 18.00 – 20.00    Šachový krúžok
 • 18.30 – 21,00     Joga – dospelí
 • 18.30 – 21.00     Či kung ( 1x za mes.)

Utorok

 • 8.00 – 12.00      príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 – 10,00      Kurz PC
 • 13.00 – 15.00    Karaoke
 • 14.00 – 15.00    Spoločenské tance – ZŠ
 • 14.30 – 17.30    Hudobné krúžky
 • 15,00 – 17,00    Letecko – modelársky krúžok
 • 15.30 – 16.30    Baletná prípravka
 • 15.30 – 18.00    Futbalová škôlka
 • 17,30 – 18,30    Aikido deti
 • 19.00 – 20.30   Aikido dospelí

Streda

 • 8.00 – 10.00     príprava príležitostnej ZČ
 • 9,00 – 12,00     Materské centrum „Žubrienky“
 • 13,00 – 15,00    PC deti
 • 14.00 – 15,00    Jumping
 • 14.30 – 17.30     Hudobné krúžky
 • 15.00 – 17.30     Zábavné aktivity
 • 15,30 – 16.30     Baletky
 • 18,00 – 20,00    Šachový krúžok

Štvrtok

 • 9.00 – 11.30      príprava príležitostnej ZČ
 • 13,00 – 14.30    Karaoke
 • 14.00 – 15.00    Moderné tance
 • 14.30 – 17.30    Hudobné krúžky
 • 15,30 – 16.30    Lego inžinier M
 • 16.30 – 17.30    Lego inžinier V
 • 15,00 – 17,00    Letecko – modelársky krúžok
 • 15.00 – 18.00    Futbal
 • 18.00 – 20.00   Šachový krúžok
 • 17,30 – 18,30     Aikido deti
 • 19,00 – 20,30    Aikido dospelí

Piatok

 • 9,00 – 12,00      príprava príležitostnej ZČ
 • 13,00 – 15,00    Karaoke
 • 14.00 – 15.00    Mladí konštruktéri
 • 15.30 – 17.30     Futbalová škôlka

Sobota

 • 14,00 – 17,00    Letecko – modelársky krúžok ( podľa dohody)
 • Rozvrh hodín sa počas šk.roka viackrát upravuje, z dôvodu organizačnej i členskej zmeny krúžkových činností .
 • CVČ sa počas roka zapája i do aktivít, ktoré nie sú zahrnuté v Pláne práce na príslušný šk. rok, t.j. reagujeme aj na ponuky a výzvy, ktoré obdržíme aj počas roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress